<center class="UsdQUfJv"></center>
白Packer 2
<center class="JDfRUggg"></center><embed class="RYnYhCS"><var class="NoaOUPkf"><article class="OALrBlz"></article><map class="QOLtXmTx"></map><tt class="KVQxzsev"><section class="vTrcLlRG"></section></tt></var></embed>

白Packer 2

背包客2 / Backpacker season2

  • 综艺
  • 真人秀
  • 韩语
  • 2024
导演:
신찬양
主演:
白种元,李寿根,许卿焕,安普贤,高庚杓
类型:
真人秀,日韩综艺
地区:
韩国
语言:
韩语
年份:
2024
<address class="usQQbT"></address><style class="GNlZHZxnR"></style><data class="aJdiuh"><sup class="XKjFzm"></sup><kbd class="hEcpDW"><map class="VQSHyDWG"></map><samp class="sNwphgKC"></samp></kbd></data>
更新:
2024-06-17
剧情:
是一部讲述在即兴场所掌控厨房的极限出差料理团节目。演员们将挑战在场所和食客都陌生的现场,在有限的时间内即兴烹饪定制食物的极限任务。在第一季中,5个月内向18个场所、共3078人展示了100多个定制料理。随着集数的增加,不仅是不断发展的料理实力,还有饱含真诚和特别回忆的食物和白搭们的化学反应故事。

在线播放

线路14
<tt class="RDnIDnpt"><label class="zydGUKjR"><samp class="LHkswD"></samp><mark class="ZNjdJubB"><rt class="FJGAmpInU"></rt><big class="qlBJfkiF"></big></mark></label></tt>
<abbr class="yLZSvBzS"></abbr><section class="eOuVcaSde"></section>

热播榜单